صعود بانوی کوهنورد جهرمی بر بام آرارات

رمضانلی گفت: این صعود با حدود ۳۶ ساعت پیمایش در برف و یخ انجام شد.منبع

او گفت: مینا محمدی نژاد کوهنورد جهرمی موفق شد قله ۵ هزار و ۱۳۷ متری آرارات ترکیه رو فتح کند.

خدیجه رمضانی گفت: کوهنورد جهرمی موفق شد به قله آرارات در کشور ترکیه صعود کند.

منبع: مهر